BÁNG GIÁ

Start

190.000đ Tháng
 • 01 chợ
 • 02 người dùng
 • Không giới hạn hộ kinh doanh
 • Quản lý chi tiết chợ, kiot
 • Tối đa 50 kiot/sạp
 • Quản lý hợp đồng thuê
 • Quản lý phí điện,nước,vs...
 • Quản lý thu, chi, công nợ
 • Miễn phí 500MB lưu trữ
 • Báo cáo chuẩn

Basic

499.000đ Tháng
 • 01 chợ
 • 05 người dùng
 • Không giới hạn hộ kinh doanh
 • Quản lý chi tiết chợ, kiot
 • Quản lý hợp đồng thuê
 • Tối đa 100 kiot/sạp
 • Quản lý phí điện,nước,vs...
 • Tự động nhắc đến hạn
 • Quản lý thu, chi, công nợ
 • Miễn phí 01GB lưu trữ
 • Báo cáo chuẩn

Pro

999.000đ Tháng
 • 01 chợ
 • 10 người dùng
 • Không giới hạn hộ kinh doanh
 • Quản lý chi tiết chợ, kiot
 • Tối đa 250 kiot/sạp
 • Quản lý hợp đồng thuê
 • Quản lý phí điện,nước,vs...
 • Tự động nhắc đến hạn
 • Quản lý thu, chi, công nợ
 • Gửi mail, sms thông báo
 • Miễn phí 01GB lưu trữ
 • Báo cáo chuẩn

Enter

1.599.000đ Tháng
 • 02 chợ
 • 30 người dùng
 • Không giới hạn hộ kinh doanh
 • Quản lý chi tiết chợ, kiot
 • Tối đa 500 kiot/sạp
 • Quản lý hợp đồng thuê
 • Quản lý phí điện,nước,vs...
 • Tự động nhắc đến hạn
 • Quản lý thu, chi, công nợ
 • Gửi mail, sms thông báo
 • Miễn phí 02GB lưu trữ
 • Báo cáo chuẩn

Nếu chưa tìm được gói phù hợp, vui lòng liên hệ theo số hotline 0948 471 686 để được tư vấn!