Giải pháp quản lý chợ toàn diện GoMarket

GoMarket là giải pháp phần mềm quản lý chợ toàn diện mọi hoạt động của chợ. Hỗ trợ Ban Quản Lý chợ trong công việc: Quản lý sơ đồ chợ tổng quát, chi tiết theo từng kiot, quản lý số liệu, tổng hợp số liệu, thống kê báo cáo, kiểm tra đối chiếu dữ liệu, tìm kiếm các sạp nhanh chóng, đặc biệt là giúp cho Ban Quản Lý quản lý toàn bộ tình hình thu phí, lịch sử thu chi của từng sạp, khu chợ tránh thất thoát, giảm nhân lực vận hành…

Dùng thử ngay

Hướng dẫn tích hợp GoChat

Hướng dẫn tích hợp GoChat

2018-1-12